Görme Engelliler

Kasım 2014 Değerler Eğitimi Etkinlikleri

 

 

Projenin

adı

İ

stanbul’danBayburtMasatKöyüDedeKorkutOrtakuluSosyalYardımlaşmaProjesi

Projenin

konusu

İ

 

stanbulBahçelievlerDedeKorkutAnadoluLisesindenBayburtMasatKöyüDedeKorkutOrtakulu, kütüphaneoluşturmakvekitapkırtasiyeyardımı yapmak.

Hedef

(

 

Genel)

Eksik

olanKitapvekırtasiyemalzemelerinedestekolmak

Amaçlar

(

 

Altamaçlar)

·

 

Paylaşmabilincisağlamak.

·

 

Zorluklarlamücadeleetmebilincikazanmak.

·

 

Yardımlaşmabilincinisağlamak.

Proje

koordinatörü

Onur

BEKYÜREK-DedeKorkutAnadoluLisesiMüdürü

Dilvin

GüreşSEVİNÇ(GörselSanatlarÖgretmeni)

Hilal

SuÖZDEMIRMüzikögretmeni)

Proje

Koordinatörünün İletişimBilgileri

GSM : 05323636306

OkulTelefonu : 02124363451

E-Posta :

dilvings@gmail.com

Projenin

ekibi

(

 

Projeyiyürütecekkişiler)

Onur

BEKYÜREKDedeKorkutAnadoluLisesiMüdürü

Dilvin

GüreşSEVİNÇGörselSanatlarÖgretmeni

Hilal

SuÖZDEMIRMüzikÖgretmeni

Dede

KorkutAnadoluLisesiögrencileri.

Hedef

kitle

BayburtMasatKöyüDedeKorkutOrtakulu

 

Süre

 

60

Gün( 05.03.2014Çarsamba-05.05.2014Pazartesi)

Projenin

uygulanacağı ilçe/okul(yardımgötürülecekokul-ögrenci)

BayburtMasatKöyüDedeKorkutOrtakulu

 

Öngörülen

Katılımcı sayısı.

500

 

Projenin

etkinlikleri

Projeyi

İstanbulBahçelievlerDedeKorkutAnadoluLisesiögrencilerineduyurmak, gelenyardımları toplamak, yardımlarıBayburtMasatKöyüDedeKorkutOrtakuluögrencilerineulaştırmakokulumuzmüzikögretmeniHilalSuÖZDEMIRveögrencilerimiztarafındanmüziksunumununyapılması..

Bütçe

/Kaynaklar

İ

 

stanbul-Bahçelievler-DedeKorkutAnadoluLisesiÖgrencilerindengelecek (1.Sınıflariçinokumasetleri, kitap,,kırtasiyeyardımları.)

Sponsor

 

İ

 

stanbul-Bahçelievler-DedeKorkutAnadoluLisesiÖgrenciveÖgretmenleri.

Proje

Paydaşları/ortakları

DKALÖgrencileri, Ögretmenleri,idarecilerivevelileri. BayburtMasatKöyüDedeKorkutOrtakuluögrencileri.

Araç

-gereç

Kitap

vekırtasiye

Sürdürülebilirli

ği

60

GÜN

Reklam

/iletişim

Okul

WEBsitesindeduyuruveiletişimbilgileriyayınlanması,okulungirişineafişasılması.

Yard

ımlarınmuhafazaedileceğiyer

Resim

atölyesi.

Olas

ı sorunlarveçözümönerileri.

Yard

ımı ulaştırmak:

Çözüm

Önerileri: YardımınulaştığınadairPTT, nakliyefirması veyakamukurumundanraporveyabilgialmak.

İ

 

lgililik

(

 

ProjeninAKBileilgisi)

İ

 

stanbul’danBayburtMasatKöyüDedeKorkutOrtakuluögrencilerinesosyaletkinlikhizmetikapsamındasosyalyardımsağlamak,bölgedekimağdurkalanögrencilerekendiimkânlarımızlayardımcı olabilmek

ProjeTakvimi

 

1

. Yardımyapılmasınınkararlaştırılması 11.11.2014

2

. Buprojedegörevalacakkişilerinbelirlenmesi.13-.11.2014

3

. Okuldanyardımıntoplanması 11.11.2014-15.01.2014

4

. YardımlarıngönderileceğiPTT, nakliyefirması veyakamukuruluşuylaanlaşma20.0102014

5

. Yardımınulaştırılması. 22.01.2014

6

. Yardımınulaşipulaşmadığını teyidiveraporhazırlanması.25.01.02014

Yard

ımlarıngönderebileceğiadresler:

 

Dede

KorkutAnadoluLisesiMüdürlüğü

 

irtibat: DilinGüreşSevinç ( GörselSanatlarDersiÖgretmeni)

 

 

Okulumuz Demokrasi ve İnsan Hakları Okul Meclis kulübü nün “25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete karşı Uluslar Arası Mücadele günü” amacıyla Sosyal Hizmet Uzmanı Martina Patrizia GAİDZİK ve Psikolog Damla GÜRKAN tarafından 02/12/2014 Salı günü Öğlen yemek saatinde okulumuz öğrencileri ile söyleşi yapması planlanmıştır.

Sosyal Hizmet Uzmanı Martina Patrizia GAİDZİK ve Psikolog Damla GÜRKAN

tarafından 02/12/2014 Salı günü Öğlen yemek saatinde okulumuz öğrencileri ile söyleşi yapmıştır

 

 

Bu Konferans ile Hayatınıza yeni bir pencere açılabilir”

BİREYSEL ve SOSYAL SORUMLULUK SAHİBİ OLMAK
«İnsanı ve Hayatı Anlamak»


25 Kasım 2014 Salı, 09.00
Dede Korkut Anadolu Lisesi


Dr. Hüseyin Emin SERT

İnsanî ve Sosyal Gelişim Uzmanı

www.medeniyet.edu.tr

www.eminsert.com

heminsert@gmail.com

 


 

Projenin adı

 OYUNCAKLAR ÇOCUKSUZ ÇOCUKLAR HAYALSİZ KALMASIN

   Sosyal Yardımlaşma Projesi

 

Projenin konusu

 GAZİANTEP MÜLTECİ KAMPINDAKİ ÇOCUKLARA OYUNCAK VE BOYAMA KİTABI VE BOYA KALEMİ YARDIMI YAPMAK.

Hedef

(Genel)

 Demokratik değer oluşturmak.

Amaçlar

(Alt amaçlar)

  • Sorumluluk bilinci kazandırmak.
  • Paylaşma bilinci sağlamak.
  • Zorluklarla mücadele etme bilinci kazandırmak.  
  • Yardımlaşma bilincini sağlamak.

Proje koordinatörü

Onur BEKYÜREK-Dede Korkut Anadolu Lisesi Müdürü

Süleyman AKTAŞ- Felsefe gr. Öğretmeni

Dilek KOÇ- İngilizce Öğretmeni

Proje Koordinatörünün İletişim Bilgileri

GSM                : 0533 371 51 27

Okul Telefonu : 0212 436 34 51

E-Posta            : aktassu@gmail.com

Projenin ekibi

(Projeyi yürütecek kişiler)

Onur BEKYÜREK                    Dede Korkut Anadolu Lisesi Müdürü

Aziz Bayramoğlu                   Müdür Yardımcısı

Süleyman AKTAŞ

Dilek KOÇ

Dede Korkut Anadolu Lisesi öğrencileri.

Hedef kitle

 

 Mülteci Çocuklar

 

Süre

60 Gün ( 30.12.2014)

Projenin uygulanacağı ilçe/okul(yardım götürülecek okul-öğrenci)

Gaziantep mülteci kampındaki çocuklar

Öngörülen Katılımcı sayısı.

 

500

Projenin etkinlikleri

 

Projeyi İstanbul Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi öğrencilerine duyurmak, gelen yardımları toplamak, yardımları  GAZİANTEP MÜLTECİ KAMPINDAKİ ÇOCUKLARA  ulaştırmak

Bütçe/Kaynaklar

İstanbul-Bahçelievler-Dede Korkut Anadolu Lisesi Öğrencilerinden gelecek  (Oyuncak, boyama kitabı, kırtasiye yardımları.)

Sponsor

İstanbul-Bahçelievler-Dede Korkut Anadolu Lisesi Öğrenci ve Öğretmenleri.

Proje Paydaşları/ortakları

 DKAL Öğrencileri, Öğretmenleri, idarecileri ve velileri.                                                         Bahçelievler Kemal Hasoğlu Anadolu lisesi- Avcılar İnönü Ortaokulu

Araç-gereç

Oyuncak, Kitap ve kırtasiye

Sürdürülebilirliği

60 GÜN

Reklam/iletişim

Okul WEB sitesinde duyuru ve iletişim bilgileri yayınlanması, okulun girişine afiş asılması.

Yardımların muhafaza edileceği yer

Resim atölyesi.

Olası sorunlar ve çözüm önerileri.

Yardımı ulaştırmak:

Çözüm Önerileri: Yardımın ulaştığına dair PTT, nakliye firması veya kamu kurumundan rapor veya bilgi almak.

İlgililik

(Projenin AKB ile ilgisi)

 

İstanbul’dan sosyal etkinlik hizmeti kapsamında sosyal yardım sağlamak, bölgedeki mağdur kalan çocuklara kendi imkânlarımızla yardımcı olabilmek

Proje Takvimi

  1. Yardım yapılmasının Okul Sosyal Etkinlik Kurulunca kararlaştırılması 13.11.2014
  2. Bu projede görev alacak kişilerin belirlenmesi.13.11.2014
  3. Okuldan yardımın toplanması 28.11.2014-31.12.2014
  4. Yardımların gönderileceği PTT, nakliye firması veya kamu kuruluşuyla anlaşma 20.01.2014
  5. Yardımın ulaştırılması. 22.01.2014
  6. Yardımın ulaşıp ulaşmadığını teyidi ve rapor hazırlanması.25.01.02014

Yardımların gönderebileceği adresler:

 

 

Dede Korkut Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Projede Görev alan öğrenciler: 10-B

1-      Zehra Tutar

2-      Hatice İrem Nalçak

3-      Beyzanur Ünlüer

4-      Kübra Cantemur

5-      Göksun Çıkrık

6-      Selenay Aleyna Özensoy

7-      Gizem Balıkçı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onur BEKYÜREK

 

Okul Müdürü

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 0  kişi beğendi