Görme Engelliler


Öztürk Özdemir - Coğrafya Öğretmeni